2021
บริษัท ซีบร้าโค้ด จำกัด | เชื่อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล | ร่วมผลักดัน 1% SME ให้มีระบบดิจิทัล

ZebraCode Co.,Ltd. Odoo Version 13.0-20210419

Information about the ZebraCode Co.,Ltd. instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Track leads and close opportunities
Website
Enterprise website builder
Project
Organize and schedule your projects
Inventory
Manage your stock and logistics activities
Invoicing
Invoices & Payments
Sales
From quotations to invoices
Notes
Organize your work with memos
eCommerce
Sell your products online
Purchase
Purchase orders, tenders and agreements
Employees
Centralize employee information
Recruitment
Track your recruitment pipeline
Expenses
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Dashboards
Build your own dashboards
Contacts
Centralize your address book
Discuss
Chat, mail gateway and private channels
Surveys
Create surveys and analyze answers
Email Marketing
Design, send and track emails
Calendar
Schedule employees' meetings
Blogs
Publish blog posts, announces, news
Online Jobs
Manage your online hiring process
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
Events
Publish events, sell tickets
Live Chat
Chat with your website visitors
Repairs
Repair damaged products

Installed Localizations / Account Charts

Thailand - Accounting
Thai Localization - Fonts Thai
Collection of all fonts thai