2021
บริษัท ซีบร้าโค้ด จำกัด | เชื่อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล | ร่วมผลักดัน 1% SME ให้มีระบบดิจิทัล

ระบบ Time Off

จัดการวันหยุดพักผ่อนและการขาดงานของพนักงาน

ตัวอย่างการใช้งาน

Odoo • A picture with a caption
ZebraCode เชื่อมธุรกิจ สู่ยุคดิจิตอล

จัดการการลาหยุดของพนักงาน

ติดตามวันลาพักร้อนของพนักงานทั้งหมดอยู่เสมอ

ติดตามการใช้วันลาพักร้อนของพนักงานแต่ละคนอยู่เสมอ โดยพนักงานจะป้อนคำขอเพื่อให้ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ ทั้งหมดนี้ทำได้ในไม่กี่คลิก ซึ่งกำหนดการของพนักงานแต่ละคนก็จะได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องตามนั้น

ผู้จัดการจะได้เห็นภาพรวมการลาหยุดของทั้งทีมได้อย่างสมบูรณ์ในมุมมองเดียว เพื่อจัดการให้ทีมยังคงมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนกระจายงานได้ง่ายๆ ในระหว่างที่มีการขาดงานของสมาชิกในทีม

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาหยุด

รับมือกับทุกคำขอจากพนักงานของคุณ

ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกคำขอลาพักร้อนได้ด้วยตนเอง และรับอีเมลแจ้งเตือนสำหรับทุกคำขอใหม่ พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ และเพิ่มโน้ตไปกับการปฏิเสธของคุณเพื่อให้คำอธิบายแก่พนักงาน

รับรายงานเพื่อวางแผนล่วงหน้า

เครื่องมือการรายงานที่ใช้ง่าย

สร้างรายงานคำขอลาหยุดทั้งหมดได้ในคลิกเดียว พร้อมด้วยรายละเอียดแยกตามประเภทคำขอ พนักงาน แผนก หรือแม้กระทั่งของทั้งบริษัท คุณสามารถดูสถิติการลาหยุดและวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิผลของคุณจะยังคงอยู่ในระดับสูงสุด

Odoo • Text and Image