2021
บริษัท ซีบร้าโค้ด จำกัด | เชื่อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล | ร่วมผลักดัน 1% SME ให้มีระบบดิจิทัล

ราคาโซลูชั่น

Beginner

$ 35 .00

/ month
 • Basic sales & marketing for up to 2 users
 • Account & Sales management
 • No customization
 • No support

Professional

$ 65 .00

/ month
 • Complete CRM for any size team
 • Get access to all modules
 • Limited customization
 • Email support

Expert

$ 125 .00

/ month
 • Unlimited CRM power and support
 • Get access to all modules and features
 • Unlimited customization
 • 24x7 toll-free support