2021
บริษัท ซีบร้าโค้ด จำกัด | เชื่อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล | ร่วมผลักดัน 1% SME ให้มีระบบดิจิทัล

ระบบขาย

สร้างและส่งใบเสนอราคาอย่างเรียบง่าย พร้อมลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ เรียกชำระเงินออนไลน์

ตัวอย่างการใช้งาน

Odoo • A picture with a caption
ZebraCode เชื่อมธุรกิจ สู่ยุคดิจิตอล

สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาอย่างง่ายไม่กี่คลิก

ปิดการขาย

ส่งใบเสนอราคา พร้อมรับลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์

รับเงินมัดจำ

รับเงินมัดจำและเข้าสู่ขั้นตอนทางธุรกิจต่อไป

ขายสินค้าได้เร็วขึ้นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและลงชื่อในใบเสนอราคาของคุณได้ง่ายๆ จากทุกที่

ติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รับการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองสำหรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สื่อสารโดยตรงจากใบเสนอราคาผ่านทางอีเมล เก็บข้อมูลบันทึกการเจรจาต่อรองทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เพิ่มผลกำไรให้สูงสุดด้วยการขายต่อยอด

เพิ่มยอดขายโดยเสนอตัวเลือกและสินค้าเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม ใช้กลยุทธ์จูงใจเพื่อปิดการขาย ให้ส่วนลด และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

ขาย ได้มากขึ้น ด้วยใบเสนอราคาที่ชัดเจน

แสดงสินค้าและบริการของคุณในแบบมืออาชีพ ส่งใบเสนอราคาที่ชัดเจนและครบถ้วน เพิ่มคำอธิบายผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่สวยงาม และข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายๆ ด้วยราคาที่เหมาะสม นำไปสู่ ผลตอบแทนที่ดี

การจัดเรียงสัญญา& คำสั่งซื้อ

สร้างระบบอัตโนมัติ แล้วหันไปให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าและรายได้

  • จากใบเสนอราคาสู่ใบสั่งขาย

แปลงใบเสนอราคาให้เป็นใบสั่งขายในคลิกเดียว หรือให้ลูกค้าเซ็นเอกสารด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายดาย

  • การจัดการสัญญา

ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามเวลาและวัตถุดิบ บันทึกข้อมูลสัญญาและติดตามระยะเวลาในการออกใบแจ้งหนี้ได้ง่าย ๆ รักษาโอกาสในการต่ออายุและการขายต่อยอด และจัดการการสมัครสมาชิกของคุณด้วยระบบทำสัญญาแบบประจำตามรอบของ Odoo

  • ให้ลูกค้าของคุณบริการตนเอง

พอร์ทัลสำหรับลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบส่งสินค้าของตนได้ ประหยัดเวลาและใช้ Odoo Sign เพื่อลงลายเซ็นบน NDA, สัญญา หรือเอกสาร PDF ทั้งหมดได้ง่ายๆ

Odoo • Text and Image

เชื่อมต่อระบบต่างๆอัตโนมัติ


CRM

จัดแบ่งกลุ่มลูกค้า มอบหมายสู่ผู้ดูแลงานขาย เพื่อเห็นภาพรวมของโอกาส และเพิ่มการสร้างยอดขาย

Website

อับเดทเวปง่ายๆ ด้วย  Drag&Drop  เสร็จใน  15  นาทีเพียงลากวาง 

Accounting

ระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทย     สรุปยอดรายวัน     รายเดือน     รายปี     เอกสารส่งสรรพากร