2021
บริษัท ซีบร้าโค้ด จำกัด | เชื่อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล | ร่วมผลักดัน 1% SME ให้มีระบบดิจิทัล

ระบบพนักงาน

รวมการสรรหาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย การลาหยุด การเข้างาน ฯลฯจัดการข้อมูลด้าน HR ทั้งหมดของคุณแบบรวมศูนย์

ตัวอย่างการใช้งาน

Odoo • A picture with a caption
ZebraCode เชื่อมธุรกิจ สู่ยุคดิจิตอล
Odoo • Image and Text

การบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน

จัดการข้อมูลด้าน HR ทั้งหมดของคุณแบบรวมศูนย์

ดูแลข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดของแต่ละแผนกได้แบบไม่ยุ่งยาก จำกัดโอกาสในการเห็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้เฉพาะผู้จัดการฝ่าย HR หรือเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เช่น ไดเรกทอรีพนักงาน ให้เป็นสาธารณะเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เห็น รับการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการใหม่ๆ เข้ามา เช่น คำขอลาหยุด คำขอจัดสรรพนักงาน การสมัคร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ

  •  การลาหยุด

  •  การจัดสรร

  •  ใบบันทึกเวลางาน

  •  การเข้างาน

  •  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  •  การสรรหาบุคลากร

  •  ค่าใช้จ่าย

ติดตามเวลาและการเข้างาน

ใบบันทึกเวลางานรายสัปดาห์และรายเดือนพร้อมการติดตามการเข้างานที่มีให้เลือกใช้

ติดตามชั่วโมงทำงานของพนักงานอยู่เสมอและจัดเรียงตามโครงการ ลูกค้า หรืองาน เข้าถึงข้อมูลสถิติเพื่อบันทึกและวิเคราะห์ใบบันทึกเวลางาน รวมถึงตรวจสอบการเข้างานของพนักงานแต่ละคนได้ง่ายๆ ระบบบัญชีแบบผสานรวมจะโพสต์รายงานต่างๆ โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ใช้ในโครงการ จึงสามารถให้ข้อมูลได้ในแบบเรียลไทม์

Odoo • Text and Image

การจัดการเกี่ยวกับการลาหยุด

ให้การติดตามวันลาพักร้อนและลาป่วยของพนักงานกลายเป็นเรื่องง่าย

พนักงาน

พนักงานส่งคำขอต่างๆ (ลาหยุดโดยได้รับค่าจ้าง ลาป่วย ฯลฯ)

ผู้จัดการ

ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาหยุด

ระบบ

ส่งการแจ้งเตือนถึงพนักงาน และอัปเดตปฏิทินโดยอัตโนมัติ

การจัดการค่าใช้จ่ายแบบไม่ยุ่งยาก

อัพเดตข้อมูลค่าใช้จ่ายและอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว

พนักงานสามารถส่งและปรับแก้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ง่ายๆ ผู้จัดการสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยอาจอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอแต่ละรายการได้ตามต้องการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Odoo Accounting.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

การประเมินพนักงานเป็นเรื่องง่าย

การประเมินผลที่ละเอียดถี่ถ้วนแบบไม่ต้องยุ่งยาก

จัดทำขั้นตอนการประเมินผลและปฏิทินของคุณได้ง่ายๆ ออกแบบแบบสอบถามในรูปแบบของแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความเห็นจากทุกคนในบริษัท นับตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้จัดการ รวมถึงการประเมินตนเอง ทำให้ทุกขั้นตอนเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะได้หันไปให้ความสนใจกับบุคคล ไม่ใช่งานด้านธุรการ

สรรหาผู้มีความสามารถโดดเด่น

ลดความซับซ้อนในกระบวนการจ้างงานของคุณ

จัดทำบอร์ดประกาศรับสมัครงานเพื่อโพสต์ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้ในไม่กี่คลิก และติดตามการสมัครที่ส่งเข้ามาได้ง่ายๆ ดูแลและจัดการไปป์ไลน์ของผู้สมัครและผสานการทำงานกับ Odoo Survey ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อคัดกรองซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลบันทึกของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ

Odoo • Text and Image

เชื่อมต่อระบบต่างๆอัตโนมัติ


Recruitment

เห็นรายละเอียดของผู้สมัครตามคุณสมบัติ พร้อมระบบช่วยจัดการในการสรรหา

Time-Off

บันทึกวันหยุด การขาด ลา มาสาย สะดวกในการคำนวนเวลาทำงานของพนักงานทั้งหมด

Expenses

จัดการค่าใช้จ่ายพนักงาน ส่งรายการค่าใช้จ่ายผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆ